Menu


Zwiększenie wykorzystania TIK w procesach biznesowych MŚP poprzez wdrożenie systemu zarządzania operacjami magazynowymi (ZOM)

Celem projektu, realizowanego w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jest rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy PROMONT poprzez zautomatyzowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem TIK.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu systemu ZOM oraz zakupowi sprzętu informatycznego.

Wartość całkowita projektu: 1 312 694,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 437 733,30 zł

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie zielonej strefy co-packingu

Celem projektu, realizowanego w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jest rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy PROMONT poprzez unowocześnienie procesów realizowanych w strefie co-packingu. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zakupowi automatycznej linii do owijania palet, wózków widłowych unoszących oraz montażowi instalacji fotowoltaicznej.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu systemu ZOM oraz zakupowi sprzętu informatycznego.

Wartość całkowita projektu: 975 483,73 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 467 914,96 zł